Stara uputstva za instalacije

Ova uputstva se ne mogu primenjivati na najnovije verzije jezika Java, ali su ostavljena ovde za svaki slučaj.

Dodavanje na sistemskom nivou u JVM (do verzije 8)

Ova mogućnost je dostupna samo na verzijama Jave do i uključujući 8. Na kasnijima je izbačen ovaj folder za biblioteke iz standarda.

No verovatno najbolje rešenje je dodavanjem u spisak biblioteka Java Virtuelne Mašine, pošto će onda biblioteka biti upotrebljiva u svim direktorijumima bez dodatnih izmena ili posebnih poziva pri kompajliranju. Potrebno je samo dodati “svetovid-lib.jar” u lib/ext deljeni direktorijum Java Radnih Okruženja. Ove izmene naravno zahtevaju da imamo administrativni pristup na konkretnom računaru.

Na Windows operativnom sistemu je to sledeći direktorijum: %SystemRoot%\Sun\Java\lib\ext

dok je na Linux operativnim sistemima to /usr/java/packages/lib/ext

Više detalja o ext direktorijumu

Napomena: Ako je biblioteka instalirana na sistemskom nivou, ta verzija će biti učitana i koristiće se uvek. Ako se pokušaju korisiti drugi metodi kao što je navođenje jar-a pri kompajliranju i otpakivanje u trenutni direktorijum oni će biti ignorisani.

Dodavanje u editor DrJava

Ovaj editor ne radi ispravno ukoliko nema kompajler za Javu verzije 8 ili ranije, pa više nije među preporučenim izborima.

Da bi se u editoru DrJava omogućilo kompajliranje i pokretanje programa iz panela Interactions, neophodno je nekako obavestiti editor o postojanju ove dodatne biblioteke.

Najjednostavnija varijanta je nabavljanje verzije editora u kojoj je već intergrisana biblioteka “svetovid-lib”. Na sajtu biblioteke se mogu naći ovako pripremljeni jar fajlovi sa najnovijom stabilnom verzijom biblioteke.

Naravno moguće je koristiti i neizmenjeni editor. Tada je potrebno eksplicitno dodati svetovid-lib.jar u Classpath editora, ili otpakovati jar u trenutni direktorijum kao što je gore navedeno.

U okviru editora se ovo postiže na sledeći način:

Alternativno se radi istog efekta u fajl .drjava u korisničkom direktorijumu može dodati polje

extra.classpath=putanja/svetovid-lib.jar

Jednom kad se ovo postavi u editoru, podešavanja će važiti za sve programe koji se pokreću u njemu. Ovo je vrlo pogodno rešenje pošto ne zahteva administrativne privilegije, jer jar fajl može biti bilo gde na sistemu.

Ako se koriti metod za dodavanje na sistemskom nivou, programi koji koriste Svetovid-lib će se kompajlirati uspešno u editoru, ali panel Interactions će prijavljivati grešku, pošto DrJava, nažalost, ne uzima u obzir deljeni ext direktorijum pri pokretanju.