Svetovid-lib

Svetovid-lib je biblioteka namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java kao što je rad sa standardnim ulazom i izlazom. Prvenstveno je namenjena početnicima programerima i cilj joj je da otkloni relativno kompleksne pojmove potrebne za ove osnovne operacije u okviru jezika.

Preuzimanje

Trenutna verzija 0.4.0

Moguće je preuzeti editor DrJava sa integrisanom bibliotekom

DrJava sa integrisanom bibliotekom (13MB)

Jar fajl u kome se nalazi biblioteka koji je potrebno instalirati na računaru.

Svetovid-lib jar

Arhiva sa dokumentacijom, uključuje html dokumentaciju na srpskom i engleskom i generisani javadoc

Dokumentacija u arhivi

Dokumentacija

Instalacije i korišćenje su pokriveni u propratnoj dokumentaciji

Instalacija biblioteke

Dokumentacija na srpskom jeziku

Javadoc API

Izvorni kod

Izvorni kod biblioteke i dokumentacije se može naći na GitHub-u

Svetovid-lib na GitHub-u