Svetovid-lib

Svetovid-lib je biblioteka namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java kao što je rad sa standardnim ulazom i izlazom. Prvenstveno je namenjena početnicima programerima i cilj joj je da otkloni relativno kompleksne pojmove potrebne za ove osnovne operacije u okviru jezika.

Preuzimanje

Trenutna verzija 0.5.0

Jar fajl, instalacioni skriptovi i propratna dokumentacija u jednoj arhivi:

Svetovid-lib instalacija


Jar fajl, bez ičega dodatnog:

Svetovid-lib jar


Arhiva sa dokumentacijom, uključuje html dokumentaciju na srpskom i engleskom i generisani javadoc:

Dokumentacija u arhivi


Dokumentacija

Instalacije i korišćenje su pokriveni u propratnoj dokumentaciji

Instalacija biblioteke

Dokumentacija na srpskom jeziku

Javadoc API

Izvorni kod

Izvorni kod biblioteke i dokumentacije se može naći na GitHub-u

Svetovid-lib na GitHub-u

DrJava za Javu 8

Moguće je preuzeti editor DrJava sa integrisanom bibliotekom

DrJava sa integrisanom bibliotekom (13MB)

Editor DrJava se ne preporučuje ako se koristi Java novija od verzije 8.