Svetovid-lib Documentation

For documentation in English please refer to the “en” subfolder.

The files have “markdown” extensions for additional formating, but are basically just regular text files and can be opened and edited with any text editor.

Svetovid-lib dokumentacija

Dokumentacija na srpskom jeziku je u podfolderu “sr”.

Fajlovi imaju ekstenzije “markdown” jer imaju specijalne oznake koje se odnose na formatiranje, medjutim u pitanju su obicni tekstualni fajlovi koji se mogu otvoriti u bilo kojem editoru i citati takvi kakvi su.