DrJava i Svetovid-lib

Jednostavnosti radi (a budući da DrJava omogućava jednostavan način za to) napravljen je modifikovani drjava izvršni jar fajl u kome je Svetovid-lib biblioteka integrisana.

Editor DrJava se ne preporučuje ako se koristi Java novija od verzije 8.

Ovako je moguće da se samo skine taj jar i da se pokrene editor DrJava u okviru koga nije potrebno praviti nikakave dodatne promene da bi se koristila biblioteka. Moguće je odmah kucati u Interactions panelu run Svetovid i ispisaće se trenutna verzija.

Preuzimanje

DrJava Jar fajl u koji je integrisana i biblioteka.

Download