Svetovid.org

Dobrodošli na Svetovid.org! Ovaj sajt je još u izgradnji.

Trenutno se na njemu nalaze studentski Git repozitorijumi sa postavkama i rešenjima zadataka kao i materijalima sa predavanja i vežbi za pojedine predmete. Takođe na ovom sajtu možete naći i Svetovid-lib biblioteku koja je namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java.

Java biblioteka

Svetovid-lib je biblioteka namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java kao što je rad sa standardnim ulazom i izlazom. Prvenstveno je namenjena početnicima programerima i cilj joj je da otkloni relativno kompleksne pojmove potrebne za ove osnovne operacije u okviru jezika.

Više o biblioteci »

Ostale stvari

Ostatak sajta je još u izgradnji. Vremenom će biti objavljeno još stvari koje su u vezi za Svetovid projektom.